Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 143 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 143

RAPOR TARİHİ: 07.11.2018

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 10.10.2018 tarih ve 25849 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 11.09.2018 Tarih ve 61080 Sayılı BEDAŞ Yazısı

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Alibeyköy Mahallesi, 738 adanın bitişiğindeki, 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalan kamuya terkinli alanda yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile intifa hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle Alibeyköy Mahallesi, 738 adanın bitişiğindeki, meri planda park alanında kalan kamuya terkinli alanda yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süreyle 1-TL iz bedelle intifa hakkı kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca Alibeyköy Mahallesi, 738 adanın bitişiğindeki, meri planda park alanında kalan kamuya terkinli alanda yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süreyle 1-TL iz bedelle intifa hakkı kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 143 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız