Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 145 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 145

RAPOR TARİHİ: 07.11.2018

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve 27442 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 26/02/2018 tarihli ve 43422 sayılı yazı.

b) 29/01/2018 tarihli ve 20015 sayılı yazı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ve 104 sayılı meclis kararı ile Güzeltepe Mahallesi ile Kağıthane İlçesi ve Nurtepe Mahalleleri arasında sınır teşkil eden bahse konu yolun Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerinde farklı isimlerle isimlendirilmeleri uygulamada hata ve karışıklılığa sebebiyet verdiği bu nedenle her iki ilçedede “Alipaşa Caddesi” isminin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgi (b) yazısı ve 74 sayılı meclis kararı ile Esentepe Mahallesinde 861 ada 1, 12, 10, 9 parseller ile 862 ada 2 parsel arasında boşlukta yer alan yola "Gülbeyaz Sokağı" isminin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bahse konu taleplerin Başkanlığımızca değerlendirilerek tavsiye niteliğinde alınacak iki Meclis kararlarının alınması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Güzeltepe Mahallesi ile Kağıthane İlçesi ve Nurtepe Mahalleleri arasında sınır teşkil eden bahse konu yolun Eyüpsultan ve Kağıthane ilçelerinde farklı isimlerle isimlendirilmeleri uygulamada hata ve karışıklılığa sebebiyet verdiği için söz konusu caddenin isminin “Alipaşa Caddesi”, Esentepe Mahallesinde 861 ada 1, 12, 10, 9 parseller ile 862 ada 2 parsel arasında boşlukta yer alan yola "Gülbeyaz Sokağı" olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 145 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız