Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 142 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 142

RAPOR TARİHİ: 07.11.2018

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih, 10309 sayılı ve 17.10.2018 tarih, 26705 sayılı yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 18/04/2018 tarihli ve 14561 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Gümüşsuyu Mahallesi, 22.09.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı'nda park alanı olan kamuya terkinli, 991 ada 20 parselin bitişiğindeki, yazı ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1.-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle Gümüşsuyu Mahallesi 991 ada 20 parselin bitişiğindeki, meri planda park alanı olan kamuya terkinli, yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Plan ve Proje Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih, 10309 sayılı ve 17.10.2018 tarih, 26705 sayılı yazıları konusu aynı olduğundan birlikte değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca Gümüşsuyu Mahallesi 991 ada 20 parselin bitişiğindeki, meri planda park alanı olan kamuya terkinli, yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile işaretli kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 142 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız