Eyüp Nişancası'nda, Çinili Çeşme Sokağı üzerinde ve Gülsuyu Sokağı'nın tam karşısındadır. Dik ve yokuşta bulunan çeşmenin arka tarafında Davud Ağa Camii ve Sertarik Tekkesi bulunmaktadır. Klasik Türk çeşme mimarisi üslubunda inşa edilmiş çeşmenin kemeri üzerinde çini ile hazırlanmış şu kitabe vardır:

Eyledi bu hayrı çün

Vâlidi eğüb revanın

Hilmiyâ târih içün

Bâdei kevser atâ

Hakk ide dest-i âliden

Rûh-ı Ahmed şâd ola

İki sıra olarak yazılmış bu karışık kitabenin tarihi yazılı değildir. Kitabenin sağ ve sol tarafında, devrinin en güzel örnekleri olan, çini panolar bulunmaktadır. Bunlardan biri vazo içinde lâle ve karanfillerle bezelidir. Diğeri ise her devirde uğur sayılan servi ağacı motifidir. Bu emsalsiz panolardan sağdaki sökülerek çalınmıştır. Kemeri eçinde ve tas gözlerinde bayaz üzerine mavi desenli çiniler orijinal olup hasar görmüştür. Çini kitabenin etrafındaki klasik Türk Çinileri yok edildiğinden sonradan İtalyan çinisi dediğimiz zevksiz çiniler gelişi güzel yerleştirilmiştir. Bunlar arasında eski çininin bazı kalıntıları görülmektedir. Bu çeşme, İstanbulun yegane Çinili Çeşme'si olup mu-hakkak kurtarılmalıdır. Sökülerek Eyüp'ün mutena bir yerine nakledilmeli ve çalınan panolar, Sümerbank Çini Fabrikası'nda yaptırılmalıdır.

Bu çeşmenin, Koca Yusuf Efendi'nin oğlu Ahmed Efendi'nin ruhu içün "Vâlidi" tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. 1138 (1725) tarihinde vefat eden Ahmed Efendi için türbesi bahsine bakınız.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız