Kanuni Çeşmesi

Alaca Tekke Sokağı üzerinde ve Arpacı Hayrettin Sokağı karşısındadır. 1970 tarihine kadar arkasında Tokmaktepe Mezarlığı bulunuyordu. Çeşme, klasik olup hazneli ve kitabesi yoktur. Büyük kemerli ve muhteşem görünüşlüdür. Aynı sokak üzerinde ve aynı sırada, biraz yukarıda çok harap bir çeşme daha vardır.

Silahdar Ağa Caddesi üzerinde ve 1207 (1792) tarihli Ebubekir Ağa Çeşmesi'nin, Eyüp'e doğru sol ilerisindedir. Klasik Türk Çeşme Mimarisi üslubunda olup muntazam kesmetaştan yapılmıştır. Kitabesi yoktur. Sol tarafında tuğladan bir su terazisi vardır. Güzel bir eserdir. Nazım Bey'in ifadesine göre, Sultan Süleyman'ın bu cadde üzerinde bir çeşmesi daha vardır. Bu çeşme, Bostan iskelesi Sokağı karşısında ve Piyer Loti Kahvesi'ne çıkan yokuşun altında olup yan yana iki çeşmedir. Üzerinde, İstanbul Belediyesi cenaze işlerine bakan bir ahşap yapı vardır. Çeşme bugün çok haraptır. Kanuni'nin bütün çeşmelerinde olduğu gibi bunun da kitabesi yoktur.

Silahdar Ağa Caddesi üzerinde Sultan II. Mahmud'un da bir çeşmesi vardı. Bu çeşme bahsine bakınız.

Kaynak: (N. Nirven Devr Olunan Sular) (Gezi notu)

Eyüp Camii civarında ve Silahdar Ağa Caddesi üzerinde ve Bostan İskelesi Sokağı karşısında olup yan yana iki çeşmedir. Bugün çok harap durumda olup kitabesi yoktur. Elvan kemerleri vardır. Üstü mezarlıktır. Burasının vaktiyle namazgah olduğu sanılmaktadır. Sol tarafında üst kısma çıkan tafl bir merdiven bulunmaktadır. N. Nirven Bey, Devr Olunan Sular adlı kitabında, Bahariye'de Kanuni'nin üç çeşmesinin bulunduğunu belirtmiştir ki biri bu olmalıdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız