Zal Mahmud Paşa Camİinin, Defterdar Caddesine açılan avlu kapısının sağ tarafındadır. Yol seviyesi yükseldiğinden çukurda kalmıştır. Klasik olup kemeri içinde şu kitabe vardır:

Sâhib'ül-hayrât Şah Sultan

Hazret-i ma'a Zal Mahmud Paşa

Fîsebilullah bu âbı Udi sebil

Sekebil ide Hûda ana ceza

Teşme diller dildiler târihini

Çeşmei mâi hayât-ı canfeza

998 (1590)

Küçük ayna taşında "Z. 1240" (Haz. 1824) tamir tarihi yazılıdır. İstanbulÇeşmeleri adlı eserde 958 tarihinde yapıldığı yazılıdır. Aynı hata istanbul Camileri adlı eserde de işlenmiştir. Oysa rakam 998 dir. Zal Mahmud Paşa ve eşi Şah Sultan 988 şabanında (Eylül-1580) vefat ettiğine göre çeşme 1590 tarihinde ihya edilmiş olmalıdır.

Kaynak: Tanışık, İst Çeş. 1/8) (Ayvansarayi, Mec. Tevârih, Haz. DerinÇabuk S: 114) (E. Çelebi, Danışman Ter. 2/98) (Hadika 1/253)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız