Siyavuş Paşa Çeşmesi

Camii Kebir Caddesi üzerinde, Sokullu Mehmed Paşa Türbesi karşısında ve Siyavuş Paşa Türbesi'nin yanındadır. Tamamen kesme taştan yapılmış olup kemeri yuvarlaktır. Bu haliyle değişik bir şekil arzetmektedir. Ayna taşı üzerinde, üst kısmı yarım daire şeklinde bir kitabesi vardır kî şudur:

Ve min 'e-mâi kûll-i şeyyin-hayy

Sâhib'ül-hayrât vel-hasenat Sadrazam-ı esbak

Merhum ve mağfurun -leh Siyavuş Paşa rûhiçün rızaenLillâh El-fâtiha 1011 (1602)

Çeşme, Paşa'mn vefatından kısa bir müddet sonra onun ruhunu şad etmek için yaptırılmıştır. Siyavuş Paşa aynı tarihte vefat etmiştir.

Siyavuş Paşa Türbesi bahsine bakınız.

Kaynak: (Gezi notu) (Tanışık, İst Çeşl/52)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız