Osmanlı hanedanı mensupları arasında yetişen tek kadın şair II.Mahmud’un kızı Adile Sultan’dır. 1 Haziran 1826’da doğdu. Annesi Zernigâr Hanım doğumdan hemen sonra öldü. On üç yaşında iken babasını kaybedince yetişmesiyle ağabeyi Sultan Abdülmecid ilgilendi. 28 Nisan 1845’de daha sonra sadrazam olacak olan Tophane Müşiri Mehmed Ali Paşa ile evlendi. Adile Sultan’ın düğün töreni XIX. yüzyılda Osmanlı sarayında yaşanan en ilgi çekici hadiselerden biri olarak tarihe geçmiştir. Tek çocuğu Hayriye Sultan’ı 1865’te İşkodralı Mustafa Şerifî Paşazade Rıza Bey ile evlendiren Adile Sultan, 1869’da kocasını, kısa bir süre sonra da kızını kaybetti. Nakşibendî tarikatı şeyhlerinden Bâlâ Tekkesi şeyhi Ali Efendi’ye intisap etti. Dindarlığı ve yardımseverliğiyle tanınan Adile Sultan’ın Fındıklı’daki sarayı âlim ve şeyhlerin sık sık toplanıp sohbet ettikleri, muhtaç ve fakirlerin her zaman başvurduğu bir yer olmuştur. 12 Şubat 1899’da burada vefat etti. Eyüp’te Hüsrev Paşa Türbesi’nde kocası Mehmed Ali Paşa’nın yanına defnedildi.

Adile Sultan’ın divanında yer alan şiirlerin büyük bir bölümü dinî tasavvufî muhtevaya sahiptir. Bununla birlikte yakınları ve kendisinden önceki hanedan mensupları için yazdığı şiirler de vardır. Şiirlerinde yer yer kafiye hataları ve vezin yanlışlıklarına düşen Adile Sultan’ın şairliği, Fıtnat Hanım ve Leyla Hanım gibi diğer kadın şairlerden daha aşağı seviyededir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız