Uzun yıllar Balıkhane nazırlığı yapmasından dolayı Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey diye ünlüdür. Debbağ esnafından Mehmed Ağa’nın oğludur. Annesi ise Sultan II. Mahmud’un kızları Atiye (18241850) ve Hatice Sultan’ın (18251842) müşterek dairelerinin başkalfasıydı. Ali Rız Bey 9 Muharrem 1258 (21 Şubat 1942) Pazartesi günü doğdu. 11/12 Mart 1928 gecesi Çiftehavuzlar’daki evinde vefat etti. 86 yaşında idi. 12 Mart Pazartesi günü Eğrikapı karşısındaki Tokmaktepe Kabristanı’na defnedildi. Bugün kabrine ait bir iz dahi yoktur.

Ali Rıza Bey’in Mütareke dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında muhtelif gazete ve mecmualarda eski İstanbul hayatı hakkında yazdığı yazılar bugün de değerini korumaktadır. Bu yazılar daha sonra çeşitli araştırmacılar tarafından kitaplaştırılmıştır. Mehmed Galib Bey ile müşterek yazdıkları “XIII. Asrı icrîde Osmanlı Ricali” adlı tefrika F. Derin tarafından sadeleştirilerek Geçen Asırda Devlet Adamlarımız adıyla basılmıştır. İstanbul hakkında yazdığı müstakil yazılardan bir kısmı Niyazi Ahmet Banoğlu tarafından yine sadeleştirilerek Bir Zamanlar İstanbul adıyla basılmıştır. Eski İstanbul hayatı ile ilgili yazdığı yazılar Ali Şükrü Çoruk tarafından hiçbir müdahalede bulunulmadan yeni yazıya aktarılmış ve Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı adıyla kitap hâline getirilmiştir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız