Molla Şeyh Alaaddin Alii Bistamî Musannifek diye bilinir. Necdüddin Mahmud adlı bir zatın oğlu olup soyu hem Hazreti Ebu Bekir’e ve hem de Hazreti Ömer’e ulaşmaktır. Pek küçük yaşta yazı yazmaya başladığından Musannifek yani, küçük yazar lâkabı verilmiştir.

803’de (1400/01) İran’ın Horasan eyaletinin başşehri olan Herat’ın Bistam kazalarına yakın Şahreval köyünde doğmuştur. İyi bir eğitim gördü ve âlim olarak yetişti. İmam Sadreddin Razi’nin torunudur.

Ahlâk konusunda Sadrazam Mahmud Paşa adına yazıp Ahlâkı Mahmudiye adını verdiği kitapta yaşam öyküsünü ve yaptıklarını açıklamıştır.

Zeyneddin Havafî’nin halifelerinden birisi tarafından kendisine irşad vazifeleri verilmişti. Zamanın “reisu’lulema”sı idi. Sırtında daima bir aba ile dolaşırdı.

Alaaddin Ali Efendi 812 (1409/10) senesinde kardeşi ile kendisi ilim tahsil etmek için Herat’a geldi. Devrin önemli hocalarından ders okudu.

Daha sonra Konya’ya gelip müderrislik yaptı. Bu sırada kulakları az işitmeye başladı. Sonra İstanbul’a geldi. Fatih Sultan Mehmed ile buluşup sohbet etti. Padişah tarafından kendisine günlük 80 akçe maaş bağlandı.

Alaaddin Ali Efendi çok güzel ve hızlı yazardı. Hat sanatında da üstündü. 875 (1470/71) senesinde İstanbul’da vefat etti. Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız