Ak Mahmud Efendi Manisalı Ali bin Şeyh Esedullah’ın oğlu olup 1026 Zilhiccesinde (Aralık 1617) dünyaya geldi. Cemaziyelahir 1090’da (Temmuz 1679) Medine Mollası 1094’de (1683) İstanbul kadısı olup Rebiyülevvel 1095’de (ŞubatMart 1684) azledildi. 1098 Recebinde (MayısHaziran 1687) Anadolu kazaskeri olup 1099 Saferinde (Aralık 1687) azledildi. Cemaziyelevvel 1100’de (ŞubatMart 1689) Rumeli payesi ve 1104’de (1692/93) ikinci defa Anadolu kazaskeri olup Şaban 1104 (Nisan 1693) ayrıldı. 7 Ramazan 1115’de (13 Ocak 1704) vefat etti.

Fazıl bir zat idi. Nakibzade Said Efendi’nin kız kardeşi ile evli idi. Oğlu Zeynelabidin Efendi’dir. Ak Mahmud Efendi’nin kabri, Beybaba Sokağı üzerinde Pertev Paşa Türbesi karşısında ve Küçük Emir diye bilinen Şeyh İbrahim Efendi’nin ayak ucundadır. Etrafı bir demir çubuk ile çevrilmiştir. Bu bahçe içinde iki lahit vardır. Mahmud Efendi’nin şahidesi dörtlük olup üzerinde dolamalı bir sikke bulunmaktadır. Baş kitabesi şudur:

Hazreti Mahmud Efendi göçdü ukbâyı mülke
Eyleye darı naim ana mevâ Kibriyâ
İrci’i savtı irince gûşi pâkine
Terk edip darı fenayı eyledi azmi bekâ
Müstakimâ yaz dua ile ana tarihin
Eyleye Mahmud Efendi rahmeti Mevlâ’sına

Ayak taşındaki kitabe de şudur:

Merkadü’lmevlâ elmerhum seyyidü’ssaliha / ve reisü’lulemâ Ak
Mahmud Efendi / İbni Ali bin eşŞeyh Esedullah / ElMağnisa elkadı
bi’laskerîden / Li sene hamsin aşere ve mie ve elf.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız