Enderundan yetişti. Saraydan serdengeçti ağalığıyla çıkmış, 1514 Çaldıran Muharebesi’ne iştirak etmişti. Sonra Anadolu beylerbeyi ve 1522 Rodos seferinde Rumeli beylerbeyi olarak muhasarada bulundu. Vefatına kadar Kanunî’nin bütün seferlerine iştirak etti. 1536 yılında sadrazam oldu. Ve 13 Temmuz 1539 tarihinde ölünceye kadar bu mevkide kaldı. Kabri Eyüp’te kendi adını taşıyan türbededir. Türbesi, Eyüp Sultan Camii’nin iç avlusunun Bostan İskelesi’ne açılan kapısının sol tarafında, Beybaba Sokağı’nın sağ köşesindedir. Dört mermer sütun üzerine oturtulmuş tek bir kubbeden ibarettir.

Ayas Paşa’nın mermer lahdinin baş ve ayak şahideleri mihrap şeklindedir. Baş tarafında güzel bir sülüs ile;

İntekale min dari’lfenai / ilâ dari’lbekai / elmerhum el mağfur / essaidü’şşehid

yazılıdır. Ayak taşında ise;

Elmuhtacü ilâ rahmetillah / Ayas Paşa bin Muhammed / Fievahiri saferi’lmuzaffer / sene sitte ve erbain ve tis’a mie

ibaresi vardır. Türbe Mimar Sinan’ın ilk eseridir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız