Ebubekir Rasim Paşa’nın oğlu olup sadaret mektubî kalemine girdi. 1763 Şubatında hacelik verildi. 1764’de gurebayı yemin kâtibi, 1766’da cebeciler kâtibi, 1768’de Fatih Camii bina emini ve cebeciler kâtibi vekili oldu. Ocak 1774’de mektubîi sadrı âli olup aynı sene içinde azledildi. 1775 Temmuzunda küçük tezkireci, 1779’da büyük tezkireci oldu. 1780’de azledilip Mısır darphanesine memur edildi. 1781 yılında döndükten sonra arpa emini, 1782’de başmuhasebeci, Nisan 1783’de tersane emini olup 1785’de azledildi. 18 Haziran 1786’da reisülküttab oldu. 30 Ocak 1787’de Edirne Sarayı’nı tamire memur edildi. 7 Şubat 1788 tarihinde vefat etti. Eyüpsultan’da Küçük Emir Efendi Türbesi’nde medfundur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız