Daya Hatun Mezarı

Gülşirin Hatun Türbesi

Daye Hatun Türbesi de denir. Abdurrahman Şeref bey Caddesi ile Arakiyeci Camii Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Türbe hazire şeklindedir. Etrafı duvar ile çevrilmiştir. İki hacet penceresi vardır. Duvarı üzerinde şu kitabe mevcuttur:

Merhum Gülşirin Dâye Hâtûn

Merhum ve mağfur Sultan Selim Hân,Fâtih-i

Mısır. 918 (1512)

Kabrinin üzerindeki şahidesi kırılmış olup kitabesi şudur:

Hüvel Hallak'ül-Bâki Sâhib'ül-hayrât

Velhasenat mu'allim hânei

merhume ve mağfurlehâ

Dil-fiirin Dâye Hâtûk

Buradan itibaren kırıktır. Ayrıca duvara dayalı bir küçük şehide vardır.

Kabrin ortasından çıkan bir ağaç kabri ikiye ayırmıştır. Gülşirin Hatun'un yaptırdığı bilinen sıbyan mektebinin yerinde, bugün 1 Nolu ahşap bir ev vardır. Daye Hatun, Yavuz Sultan Selim'in süt annesi idi.

Hoca Saddettin Efendi tarihinde diyor ki:

Yavuz Selim "bir gün havass-i huddamiyle Eyyub-ı Ensari ziyaretine gitdi. Eyyûb kapısının haricinde Yâ Vedud tekyesi'ne muttasıl kubbe karşısında geldikde fatiha okudular. Ve bir mezar göstererek "kimin mezarı olduğu bilir misin? "buyurdular. Hayır, demekliğim üzerine dayelerinin mezarı olduğunu söyliyerek bazı öğülesi hatunun kimi iyiliklerini anlattılar."

Bu durumda Yavuz'un iki sütannesi olduğu anlaşılmaktadır. Eyüp Kapısı denilen yer Ayvansaray civarında olup Yavedud Caddesi başında idi. Bugün mevcut değildir.

Yukarıda adı geçen türbenin karşısında Arakiyeci Cafer Camii ve takkeci Çeşmesi Sokağının sol köşesinde de bir mahalle kahvesi vardır.

Kaynak (Hoca Sadeddin Efendi Tacü't Tevarih, Haz. İ. Parmaksızoğlu 4/353) (Hammer Tarihi, Üçdal Neş. 4/1171) (Hadika 1/286) (Gezi notu)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız