Uryanizade Ahmet Esad Efendi Türbesi

Camii Kebir Caddesi üzerinde, Siyavuş Paşa Türbesi'nin sağ tarafında ve Sokullu Mehmed Paşa Türbesi'nin karşısındadır. Türbe, Siyavuş Paşa Türbesi avlusuna yaptırılmıştır. Ampir üslubunda olup mimarı, İtalyan Fossati'dir. Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı olup tek kubbelidir. Kitabesi yoktur. İçinde üç ahşap sanduka vardır.

Biri Şeyhülislam Ahmed Esad Efendi ye aittir. Sultan II. Abdülhamid'in şeyhülislamı olup ulemadan Mehmed Esad Efendinin oğludur. 1813 te doğmuş ve tahsilini tamamladıktan sonra Eyüp ve Üsküdar kazalarında kadılık yapmıştır.

Şeyhülislam Ahmed Muhtar Efendinin meşihattan ayrılması üzerine 4-12-1878 tarihinde Padişah, Sultan II. Abdülhamid tarafından şeyhülislamlık makamına getirilmiş ve bu görevde 10 yıldan fazla kaldıktan sonra 15-C. evvel-1306 (17-1,1889) da vefat etti. Zeki, doğru ve muktedir bir zat idi.

Kuzguncuk ile Beylerbeyi arasında Nakkaş mevkiinde yalısının yanına bir ufak cami yaptırdı. İlk eşi, Bican Paşa'nın kızıdır. Oğulları, Mehmed Hâlid Efendi ile Rauf Bey'dir. İki de kızı vardır.

Damadı Süleyman Celaleddin Efendi olup şairdi. 27 yaşında boyun felce olmuş ve 1309 (1891) tarihinde vefat etmiştir. Kendisi müderris olup babası Şeyhülislam olduktan sonra Mekke, İstanbul ve Anadolu payelerini almış ve şuray-ı Devlet azalığı verilmiştir. 21-ramazan-1307 (11-Mayıs-1890) tarihinde vefat etti.

Üçüncü sanduka ise, Şeyhülislam Ahmed Esad Efendinin asine aittir.

Türbenin önünde, yekpare mermerden yapılmış bir küçük çeşmesi vardı. 1957 tarihinde, biraz ilerideki mezarlık duvarı önüne nakledilmiştir. Kitabesi ve tarihi yoktur.

Kaynak: (R. Akakuş, Eyüp Sultan S: 238) (İnal, Son Sadrazamlar S: 910-911) (Uzunçarşı, Mithat Paşa v Yıldız mahkemesi S: 327) (Si. Osm. 2/269-344) (Si. Osm. 1/35 Bican Ahmed Paşa) (Y. Öztuna, Devletler ve Hanedanlar S: 877) (M.Hâlid Tanık. Hz. Hâlid ve Eyüp Beldesi S: 42) (İnal, Son Asır Türk Şairleri: 202)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız