Şeyh Abdülkadir Efendi Türbesi

Eski-Yeni Cadde üzerinde ve İslam Bey'e doğru yürüdüğünde sol taraftadır. Türbenin az aşağısında Hoca Bâlî Mescidi, sağ tarafında caddeye ismini veren Fatih devri hamamı ve biraz ileride Kasım Çavuş Camii ve türbenin yanında da Faik Paşa'nın konağı bulunuyordu.

Türbede "Sultan I. Ahmed vakfından Şeyh'ül-kurralık vazifesi ilk defa kendilerine verilip Reis'ül-kurra olan Şeyh Abdülkâdir Efendi medfundur. 1015 (1606) tarihinde vefat etmiştir. Türbesini 1012 (1603) tarihinde yaptırmıştır. Abdülkâdir Efendi Sultan Ahmed'in imamlığını dahi yapmıştır.

Türbe gayet bakımlı olup içinde bir sanduka vardır.

Vaktiyle iki kabir varmış. Tek penceresi klasik demirli olup kesme taştan yapılmıştır.

Türbenin ön kısmında bulunan türbedar odası dükkan haline getirilmiştir. Odanın penceresi vaktiyle sebil idi.

Şeyh Abdülkâdir Efendi Sebili bahsine bakınız.

Tamamen kesme taştan yapılmış olan geniş cepheli ve ahşap çatılı türbenin sağ tarafındaki 65 Nolu. türbedar odası bugün dükkan olmuştur. İkisi arasındaki kapı, örtülmüş olarak halen durmaktadır. Türbenin kitabesi yoktur.

Kaynak: (Gezi notu) (Koçu, İst Ans. 1/199. 4/2046) (1. Kumbaracılar, İst Sebilleri S: 5) (Si. Osm. 3/346) (İst Kültür ve Sanan Ansk. 1/173)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız