Fatma Şerife Hanım Türbesi

Boyacı Sokağı üzerinde ve Kaptan-ı Derya Hasan Hüsnü Paşa Türbesi ile Posta Nazırı ‹zzet Efendi türbesi arasındadır. Aslında, her iki türbenin duvarlarından istifade edilerek açık türbe haline getirilmiştir.

Ön cephesi mermer, kapısı ise demirdendir. Dört basamakla çıkılan türbede bir tek şahide verdir. İçerisi ve kapısı perişan durumdadır.

Şahide üzerideki kitabe şudur:

Fabrikalar Nezareti'nden

Mütekaid, ferikân-ı kiramdan

Hacı Muhiddin Paşa

Hazretleri'nin vâlidei

Muhteremden Hace Fâtıma

Şerife Hanım ruhuna Allah için Fatiha

1331 (1913)

1894 tarihinde, Feshane-i mire Nazırı olan Muhiddin Paşa, oyma işlemeli bir çerçeve içinde bir aynasını, pirinç hokka takımını, madeni bir çekmecesini ve pirinç bir mangalını Feshane Müzesine bağışlamıştır.

Kaynak (A.S. Şimşek, Feshane İst 1960 S:27)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız