Sultan III. Ahmed’in başkadınıdır. Kendisine 21 Safer 1119’da (24 Nisan 1707) tarihinde Beyazıt’ta Darphane ve civarındaki arsayı temlik etti. O da aynı yıl Simkeşhane içinde, altlı üstlü iki mescit, yanına çeşme, dışına bir mektep ve altına güzel bir sebil yaptırdı. Simkeşhane’yi ve diğer emlâkını bu tesislere vakfetti. Vakfiyesi 21 Şaban 1119 (17 Kasım 1707) tarihlidir. Hayırsever ve ince düşünceli bir kadındı. Patrona Ayaklanması’nda malları zaptedilerek Eski Saray’a gönderildi. Vefatında Eyüp’e defnedildi.

Emetullah Kadın Eyüpsultan’da bir camiyi tamir ettirmiş ve ayrıca bir de minber koydurmuştur. Fakat bunun hangi cami olduğu belli değildir. Divanı Şakir’de bunun için yazılmış 24 mısralı bir kitabe vardır ki;

Dergâhı Sultan Ahmed Hânı âlihimmetin
diye başlamakta ve,
Baş Kadın itdi bu vâlâ mabedi pâki binâ

diye son bulmaktadır. Kitabenin altında tarih yazılı değildir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız