Esma Sultan III. Ahmed’in kızıdır. 1726’da doğdu. 1743’de Yakub Paşa ile evlendi. Fakat Yakub Paşa bir sene sonra vefat etti. 1758’de Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa ile evlendirildi. Esma Sultan’ın Kadırga’da bir sarayı, çeşmesi ve namazgâhı vardı. Ayrıca Eyüp’te Defterdar İskelesi’nden sonra gelen ikinci yalı da Esma Sultan’a aitti. Vefatından sonra bu yalı I. Abdülhamid’in kızı Küçük Esma Sultan’a verilmiştir. Küçük Esma Sultan Kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşa ile evlendirildi. Hüseyin Paşa 47 yaşında iken bu yalıda vefat etti. Kabri, Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan Türbesi haziresindedir. Küçük Esma Sultan’ın vefatından sonra ise yalı II. Mahmud’un kızı Atiye Sultan’a verilmiştir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız