1184 (1770/71) tarihinde vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Camii’nin kıblesi yönündedir. 963 (1555/56) tarihli büyük ve perişan açık türbenin içindeki lahdinin baş şahidesinde 8 mısra mevcuttur.
Kitabe:

Bu kabrin sahibi kim ismi müstenbat ü hemserdir
O bir şehzadei âli civanbahtı kamer
diye başlamaktadır. Kitabenin tarihi beyti ise şudur:
Gelüp hatiften üçler didi, kıl târihini imlâ
Uçub göçdü behişte Fatıma Kadın hümâsâ
1184

Birinci mısrada hanımın isminin zımnen anlatıldığı ve “hemser” kelimesi ile de kadın eşlerden biri olduğu belirtilmiştir. Bunun III. Ahmed’in kadınlarından biri olduğu sanılmaktadır. Tarihin kaydına göre bu padişahın 13 kadını olup biri de Fatma Hümaşah kadındır. Yine kitabeden bu kadının bir şehzade dünyaya getirdiği anlaşılmaktadır. 1730 Patrona İhtilâli ile saraydan ayrılan bu kadının oğlu büyümüş ve annesinin kabrine bu mersiyeyi yazmıştır. Bunu şahidenin iç yüzündeki;

Bu mersiye tarihi şehzadei civanbaht hazretlerinindir yazısından anlıyoruz.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız