Fatma Muhibbe Hanım, Hasib Paşa’nın kızı olup hattate idi. Kabir taşına “hattate” diye yazıldığına göre bir hocadan ders ve icazet aldığı bellidir. Hayatı hakkında bir bilgimiz yoktur. 1273 (1856/57) tarihinde vefat etti. Eyüpsultan’da Mihrişah Valide Sultan Türbesi haziresinde, türbe önündeki taşlıkta birinci sırada ve Rıfat Paşa lahdinin hemen solundadır. Kabri lahit şeklindedir. Şahidesinin ön yüzünde 10 mısralık bir kitabe bulunmaktadır.

Duhterı sa’dasrı işte Hasib Paşa’nın
diye başlayan kitabenin tarih beyti şudur:
Yazdım cevheri tarihim ana sengi nişân
Muhibbe Hanım’ın ârâmgâhı huld oldu
1273
Şahidenin sağ yan yüzünde
Efahimi vükelayı
Saltanatı seniyye’den
Evkafı Hümayun
Nazırı Devletlü
elHac Mahmud Hasib
Paşa Hazretlerinin
kerimei muhteremeleri
ve …………. Tahsilat Müdürü
İzzetlü elHac Mehmed Emin
Beyefendi’nin
Sol yan yüzünde ise
Halîleleri Hattate Şerife
Fatıma Muhibbe Hanım
Efendi’nin ruhı şeriflerine elFatiha
1273
ibaresi yazılıdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız