Fitnat Hanım Trabzon valisi Hazinedarzade Vezir Abdullah Paşa’nın kızıdır. 27 Kasım 1842 tarihinde Trabzon’da doğdu. 3 yaşında iken babası ile İstanbul’a geldi. Eğitimine itina olundu. Rüşdiye mektebi muallimlerinden Fındık Hâfız Efendi’den Kur’anı Kerim, Hoca Lâtif Efendi’den Arapça ve Farsça, eski Mısır Mollası Hoca Şakir Efendi’den Hâfız’ın divanını okudu. Erzurumlu Osman Efendi’den sülüs hattını öğrenerek icazet aldı. Bu arada Ali Şakir Efendi’den rik’a hattını talim etti.

Edhem Pertev Paşa, Abdullah Paşa’nın kitabet hizmetinde bulunduğu zaman kızı Fitnat Hanım’a şiir ve yazı dersleri verdi. Ve ondan çok istifade etti. Bu yüzden henüz 18 yaşında iken yazdığı şiirler hocasınınkinden üstün hâle gelmiştir. Divanı varmış, fakat basılmamıştır. Seçkin bir kadın şairdi. Ayrıca bir Kur’anı Kerim yazmış ki nefis bir eser imiş. Bu hisli ve duygulu hanımefendi 1909 yılında vefat etti. Edirnekapı Mezarlığı’na defnolundu. Yaptığım aramada şahidesini bulamadım. Süleyman Nazif Bey “Tanıdığım zaman yaşı 60’ın üstündeydi. Zeki ve müstesna bir güzelliğe sahip imiş” diyor.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız