Halil Nuri Beyefendi Feyzullah Şakir Bey’in oğlu ve Sadrazam Abdullah Nailî Paşa’nın torunudur. 1199’da (1784) hacegândan olarak tarihçi ve 1202’de (1787/88) topçu arabacılar kâtibi ve amedi hulefası oldu. 1209 Rebiyülahirinde (Kasım 1794) maliye tezkirecisi ve küçük ruznameci ve sonra amedî ve vak’anüvis oldu. 1213‘de (1798) Boğaziçi’ndeki köşkünde vefat etti.

Vefatına:

Mir Nuri medfenin Hakk mektebü’lenvâr ide 1213 tarihi düşürülmüştür. Kafesi destarlı lahdi Beybaba Sokağı üzerinde Feridun Paşa Türbesi’nin sağ tarafında ve mezarlık duvarından 10 adım kadar içerdedir. Kendisi şair ve kültürlü bir zat idi. Toplanmış divanı vardır. Halil Nuri Beyefendi vak’anüvis olduktan sonra eserini Sultan III. Selim’e ithaf etmiştir. Eser 1209 (1784) tarihinden başlamakta, Fransızların Mısır’a hücumlarına yani hemen hemen kendi vefatına kadar geçen bütün olayları anlatmıştır. Halil Nuri Beyefendi bundan başka III. Selim zamanında çıkarılan bütün kanunları ve nizamları toplayarak bir mecmua hâline getirmiştir. Fakat eserleri yazma hâlinde olup basılmamıştır. Halil Nuri Beyefendi Şeyhülislâm Mustafa Aşir Efendi’nin kızı ile evlenerek ona damat olmuştur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız