Konyalı’dır. Konya’da bir tekke şeyhi olan Şeyh Turunoğlu Mehmed’in oğludur. 900’de (1494/95) doğdu. Müderris, Manisa müftüsü, Şam, Mısır ve Bursa mollası oldu. Mısır’dan hacca gitti. 963’de (1555/56) İstanbul kadısı olup Şevval 964’de (Ağustos 1557) Rumeli kazaskeri oldu. Rebiyülahir 974’de (Ekim 1566) azledildi. Cemaziyelevvel 982’de (Ağustos 1574) Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin vefatı üzerine şeyhülislâm oldu. 3 Şaban 985’de (16 Ekim 1577) vefat etti. Cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındıktan sonra Eyüp’te Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki mezarlığa defnedildi. Öğrencilerinden Vankulu Mehmed Efendi vefatına

Müftîi din Hamid Mahmud Efendi çün kim
Etdi güzer cihandan ukbaya ola mesud
Seyrimde gice gördüm bir gülistanda ânı
Anda Habibi Ekrem cümle mevcud
Dedim ki bu ne yerdir oldu makamı Hamid
Hatifden irdi tarih hâzâ makamı Mahmud
985

tarihini düşürmüştür.

Fazıl ve âlimdi. İstanbul’da bir mescit ve mülâzim odaları yapıp vazife tayin edildi. Fetâvâyı Hamidiye’yi telif etti.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız