Hançerli Fatma Sultan II. Bayezid’in oğlu Şehzade Mahmud’un kızı ve Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa’nın oğlu Mehmed Bey’in hanımıdır. 939 Ramazanında (Nisan 1533) vefat etmiştir. Eyüp Sultan Camii’nin Bostan İskelesi Sokağı’na açılan avlu kapısının sağ tarafında bulunan ve Eyüp Sultan Mezarlığı duvarı içinde yer alan türbesinde medfundur. Türbenin dört mermer sütun üzerinde ince tuğladan yapılmış bir kubbesi vardır. Sütunlar arası demir şebekedir. Türbe içinde iki lahit vardır. Soldakinin şahidelerinde yazı yoktur. Sağdakinin baş taşı üzerinde şu kitabe bulunmaktadır:

Hüvel hayyü’lbaki / Merhume ve mağfurünleha Hanzade Hançerli Fatıma / Sultan binti merhum ve mağfurünleh Sultan Mahmud ibni / merhum ve mağfurünleh Sultan Bayezid Hanı Veli bin / merhum ve mağfurünleh Sultan Mehmed Han Fatihi / İslâmbol. Merhume ve mağfurünleha Hançerli Fatıma / Sultan ruhuna elFatiha. Sene N. 939

Hançerli Sultan Eyüp’te Bostan İskelesi’nden sonra dördüncü sıradaki yalının sahibiydi. 1806’da Mühendishane bu yalıya taşındı. O tarihe kadar Halıcıoğlu’nda humbaracı ocağında ders gören öğrencilerin sıkışıklık nedeniyle ayrılmasına karar verilmiş ve yeni mühendishanenin yapılmasına kadar bu yalıya taşınması uygun görülmüştür. 4 Muharrem 1221’de (15 Kasım 1806) eski mühendishane harap olduğu için terk edilmiştir. Bunun için yalı mümkün olduğunca tamir edilmiştir. Taşınmadan 67 ay kadar sonra III. Selim tahttan indirilmiş ve yeni mühendishanenin yapımı uzamıştır. Okul burada iki seneye yakın bir zaman kalmıştır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız