1776 yılında Eyüp’de doğdu. III. Selim zamanında Enderun’a girdi ve padişah musahibliğine kadar yükseldi. Sürekli okuyan, iyi yazı yazan kültürlü birisiydi. Fevkalade zeki, neşeli, nüktedan ve müzisyendi. Neyzen ve giriftzendir. Karagöz oynattığı için Hayalî lakabını almıştır. II. Mahmud döneminde de sarayda kalmış, padişahın üzerinde etkisi olmuştur. Bu yakınlığı sayesinde pek çok kimsenin hayatını kurtardığı söylenir. Daha sonra Saray’dan ayrılmış ve kimseye muhtaç olmadan yaşamıştır. 4 Şubat 1856 tarihinde vefat ettiğinde Bahariye’de Şehitlik mevkiinde kendi adını taşıyan hazireye defnedilmiştir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız