Hazinedarzade Abdullah Paşa diye bilinir. Hazinedarzade Süleyman Paşa’nın oğludur. Enderun’da yetişti. Kapıcıbaşı ve Canik muhassılı oldu. 1258 Rebiyülahirinde (Mayıs/Haziran 1842) vezirlik verilerek Trabzon valisi oldu. 1262 Saferinde (Ocak/Şubat 1846) azledildi. Dört seneye yaklaşan bu valiliği döneminde Trabzon’da 1260 (1844/45) tarihinde güzel bir çeşme yaptırmıştır. Çeşme bugünkü Taksim meydanın ortasında iken cadde genişletilirken sökülmüş ve Gülbahar Hatun Camii’nin yolundaki sokağa atılmıştı. Daha sonra garnizon kumandanı Hüsnü Göktuğ tarafından atıldığı yerden kaldırılıp Zağanos Paşa Kulesi’nin girişindeki köprüye bakan doğu cephesine yerleştirilmiş ve çeşmenin yok olup gitmesine mani olunmuştur.

Trabzon valiliğinden azledilen Abdullah Paşa İstanbul’a gelmiş ve 17 Cemaziyelahir 1262 (12 Haziran 1846)’de vefat etmiştir. Kabri Bostan İskelesi Sokağı üzerinde Mihrişah Valide Sultan İmareti karşısındaki mezarlıktadır. Dağılmış lahdi onarılmıştır

Mezarlığın ortalarında olan fesli lahdinin şahidesindeki kitabesi şudur:

Müşirânı izamdan ve vükelâyı / fihamdan sabıka Trabzon / eyaleti
müşiri Hazinedarzâde / merhum ve mağfurünleh Abdullah
/ Paşa Hazretleri’nin ruhı / şerifi için rızaen lillah fatiha / 17 Cemaziyelahir
1262

Hazinedar ailesinin bazı fertleri Eyüp’te Bahariye Mezarlığı’nda medfundur. Bundan da bu ailenin Bahariye sahilinde bir yalısı olduğu anlaşılmaktadır.

Oğullarından biri olan Mustafa Şevket Bey 12 Cemaziyelevvel 1307 (4 Ocak 1890)’de vefat etmiş ve babasının yanına gömülmüştür. Abdullah Paşa’nın babası Hazinedar Süleyman Paşa da Trabzon valisi idi. Valiliği zamanında Ortahisar Camii’ni onartmış ayrıca 1809’da Büyük Çarşı Camii’ni inşa ettirmiştir. 1818’de Trabzon’da vefat etti.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız