Sadeddin Efendi, Yavuz Sultan Selim’in nedimlerinden Hasan Can’ın oğludur. 1536’da dünyaya geldi. Karamanî Mehmed Efendi ve Ebussuud Efendi gibi âlimlerden ders görüp müderris oldu. Mayıs 573’de Sultan III. Murad’a muallim oldu. 1574’de III. Murad’ın tahta çıkmasıyla sultan hocası vazifesine getirildi. 1595’te başa geçen III. Mehmed’in de hocalığını yaptı ve 1596’da Avusturya seferine çıkmasını sağladı.

Haçova Meydan Savaşı’nın (2526 Ekim 1596) Osmanlı ordusu aleyhine geliştiği bir sırada umutsuzluğa düşen III. Mehmed’i savaşı yönetmeye ikna etti ve zafer kazanıldı. 1598’de şeyhülislâm oldu. Ekim 1599’da mevlid alayına gideceği sırada abdest alırken fücceten vefat etti. Namazını Sunullah Efendi kıldırdı. Kabri Eyüp’te Saçlı Abdülkadir Efendi Camii haziresindedir. Muhteşem lahtinde yazı ve tarih yoktur. Âlim, fazıl, şair idi. Tâcü’tTevârih adlı eseri ünlüdür. Oğullarından Mehmed Esad Efendi ve Mehmed Çelebi Efendi ile torunlarından Ebu Said Mehmed Efendi ile Feyzullah Feyzî Efendi’nin mezarları da Hoca Sadeddin Efendi’nin yanındadır.Hoca Sadeddin Efendi Eyüp Camii’nde herkese açık bir kütüphane tesis etmiştir. Yine Eyüp’te Servi Mahallesi’nde bir mescit ve Saçlı Abdülkadir Efendi Camii önünde bir çeşme yaptırmıştır. Çeşme bugün mevcut değildir. Ayrıca Beşiktaş’ta bir hamam ve bir ekmek fırını yaptırmıştır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız