Hubba Hatun da denir. Kendisi meşhur Bayrami şeyhi ve İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin’in oğlu Şemsî Çelebi’nin eşi idi. Şemsi Efendi de Kanunî’nin hocasıdır.

Şaire olan Hubbî Hatun, Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin torunudur. 1589’da vefat etti. Kocası Şemsî Efendi’nin 1551 yılında hac yolunda vefatı üzerine Sultan II. Selim’e musahibe olmuş ve büyük bir nüfuz kazanmıştır. Bu arada mevleviyet payesi sahibi Molla Mehmed Vusulî ile evlendirilmiştir. III. Murad devrinde (1589) vefat etmiştir. Feshane Caddesi ile Kızıldeğirmen Sokağı’nın birleştiği yerde ve cadde üzerinde türbesi vardır.

Gazel, kaside ve ve mesnevileri olup üç bin beyitlik Hurşid ü Cemşid adlı yazma eseri vardır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız