Taş No 12: Mustafa Tahir Bey

Transkript Metin:

Dördüncü

Ordu-yı Hümâyûn müşîri

Esbak devletlü Mustafâ Tevfîk

Paşa Hazlertlerinin mahdumu Osman Beg’in

Mahdûmu merhûm Mustafâ Tâhir Beg’in

Ruhuna Fâtiha sene 1285

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Dördüncü Ordu Müşiri Mustafa Tevfik Paşa’nın torunu (Osman Bey’in oğlu) Mustafa Tahir Bey’in 1285/1868-1869 tarihli kitabesi

12th Tombstone: Mustafa Tahir Bey

Epitaph of Mustafa Tahir Bey, the grandson of the Marshal of the4th Army Mustafa Tevfik Pasha (son of Osman Bey), dated 1285/1868-1869.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Özellikle de 18. yüzyıl sürecinde bezeme programının yoğun olmasından doğan ihtiyacı karşılamak için uygun yüzeye sahip olan lahit mezar biçimindeki bu mezar bitkisel ve geometrik motifleri barındırmaktadır. Özellikle papatya çiçeği hâkimdir. Lahit üstünde yer alan şahide taşının sade bir silmesi vardır. Lahit çevre taşlarında gülbezekler vardır. Köşe bitimlerinde çerçeve süslemeleri vardır.

İki adet levha şeklinde baş ve ayak şahideleri de bulunmaktadır. Baş taşında Hamidi Fes vardır. Kitabesi mermer üzerine Celî Ta'lik sanatı ile işlenmiştir. Şahidelerin arka yüzeyleri ise boştur.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb, which has the sarcophagus form and a suitable surface to meet the need arising from the intense decoration program during the 18th century, contains vegetal and geometric motifs. Daisies are especially predominant. The tombstone on the sarcophagus has a simple cornice molding. There are rosettes all around the sarcophagus. Corner ends have frame decorations.

Both the headstone and footstone are plate-shaped. The headstone has the Hamidi Fez. Its epitaph is carved on marble in Jali Taliq. The rear sides of the tombstones are blank.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız