Taş No 21: Fâtıma Hanım

Transkript Metin:

Meclîs-i vâlâ-yı ahkâm-ı ‘adliyye

Re’îs-i esbak merhûm Şekib Paşa

Halilesi Fâtıma Hanımefendi

Rûhi’çün Fâtiha

18 Şevvâl sene 1305

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Meclis-i Vâlâ reislerinden Şekib Paşa’nın eşi Fatıma Hanım’ın 18 Şevval 1305/28 Haziran 1888 tarihli kitabesi

21st Tombstone: Fatima Hanım

Epitaph dated 18 Şevval 1305/28 June 1888 of Fatima Hanım, the wife of Şekib Pasha, one of the chiefs of the Supreme Council.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar kaideli pehleli bir mezardır. Pehle taşı üzerinde mezar çiçekliği vardır. Bir kadın mezarı olmasına rağmen oldukça sadedir.

Baş ve ayak şahidelerinin kaide kısmındaakant yaprakları vardır ancak baş şahidesindekiler daha büyüktür. Her iki taşında tepelik kısmındaçiçekli rozet vardır. Baş taşında kitabesimermer üzerine Celî Sülüs sanatı ile işlenmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a flat lateral stone grave. There is a burial flower bed on the lateral stone. Although it is a woman’s tomb, it is quite plain.

There are acanthus leaves on the pedestal of both the headstone and footstone, but the ones on the headstone are bigger. The epitaph on the headstone was carved on marble with Jali Thuluth.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız