Taş No 29: Hayriye Hanım

Transkript Metin:

Dördüncü

Ordu-yı Hümâyûn müşîr-i

Esbak devletlü Mustafâ

Tevfîk Paşa Hazretleri’nin mahdûmu Hamîd Beg’in

Kerîmesi Hayriye Hanım’ın rûhi’çün Fâtiha

Sene 1285

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Müşir Menemenli Mustafa Tevfîk Paşa’nın torunu ve Hamdi Bey’in kızı Hayriye Hanım’ın 1285/1868-9 tarihli kitabesi

29thTombstone: Hayriye Hanım

Epitaph of the granddaughter of MarshalMustafa Tevfîk Pasha of Menemen and daughter of Hamdi Bey, Hayriye Hanım, dated 1285/1868-9.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar lahitli bir mezar türüdür. Kız çocuğu mezarı olması sebebiyle ölçüleri küçüktür. Ancak süsleme oldukça yoğundur. Aynı süslemeye sahip mezar hazire içerisinde vardır. Uzun kenarda ortada gülbezek ve ışınsal yapraklar dört köşede gülbezek bulunmaktadır.

Şahideleri dikdörtgen formlu armudi kaidelidir. Sadece bir yüzleri işlenmiştir. Baş şahidesinin başlık kısmı kırılmış ancak pehle taşı üzerindedir. Kitâbe, Osmanlı Türkçesi ile mermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde Celî Ta'lik sanatı ile hakkedilmiştir. Ayak şahidesinde tepelik kısmında vazo içinde çiçek ortasında ise bitki buketi vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a sarcophagus tomb. Since it is a girl's grave, its dimensions are small. However, the decoration is quite intense. There is also an other tomb with the same decoration in the burial ground. On the long side, there are roses in the middle and radial leaves on four corners.

Its tombstones are rectangular shaped with a pear-shaped base. Only one face has been processed. The head part of the headstone is broken, but it is on the lateral stone. The Ottoman Turkish epitaph was engraved in relief on marble in JaliTaliq. There is a flower in a vase at the top of the footstone and a plant bouquet in the middle.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız