Taş No 32: Hûrî Melek Hanım

Transkript Metin:

Yâ Hû

Esbak Dördüncü Ordu-yı

Hümâyûn müşiri devletlü Mustafâ

Tevfîk Paşa Hazretleri’nin mahdûmları Binbaşı Sa‘îd Beg’in

Kerîmesi Hûrî Melek Hanım rûh-ı şerîfi içün el-Fâtiha

Fî 2 Rebiyülahir sene 1288

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Menemenli Mustafa Tevfîk Paşa’nın torunu ve Binbaşı Said Bey’in kızı Hûrî Melek Hanım’ın 2 Rebiülahir 1288/21 Haziran 1871 tarihli kitabesi

32nd Tombstone: Huri Melek Hanım

Epitaph of Hûrî Melek Hanım, granddaughter of Mustafa Tevfîk Pasha of Menemen and daughter of Major Said Bey, dated 2 Rebiülahir 1288/21 June 1871

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar lahitli bir mezardır. Aynı süslemeye sahip mezar hazire içerisinde vardır. Uzun kenarda ortada gülbezek ve ışınsal yapraklar dört köşede 1/4 gülbezek bulunmaktadır.

Şahideleri dikdörtgensel formlu armudi kaidelidir. Sadece bir yüzleri işlenmiştir.

Baş şahidesinde palmet tepelik vardır. Kitâbe, Osmanlı Türkçesi ile mermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde Celî Ta'lik sanatı ile hakkedilmiştir. Baş şahidesinde tepelik kısmında vazo içinde çiçek vardır. Ayak şahidesi gövde kısmının ortasında ise bitki buketi vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a sarcophagus tomb. There is another tomb with the same decoration in the burial ground. On the long side, there are rosettes in the middle and radial leaves on four corners with quarter roses.

Its tombstones are rectangular with pear-shape bases. Only one face is decorated. The headstone has a palmette top. The Ottoman Turkish epitaph was engraved on marble in Jali Taliq. There are flowers in a vase onthe top of the headstone. In the middle of the footstone, there is a bouquet of herbs.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız