Taş No 22: Ahmed Arifî Paşa

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Efhâm-ı Vükelâ-i saltanat-ı

Seniyyeden meclis-i mahsûs

Vükelâya me’mur iken irtihâl-i

Dâr-ı bekâ eden sadr-ı esbak

Merhûm ve mağfûr cennet-mekân

Ahmed Arifî ibni Mehemmed

Şekib Paşa’nın rûhi’çün

Rızâen-lilâhi Teâlâ el-Fâtiha

Fî 18 Cemâziyülahır sene 1313

Yevm-i Pençşenbe

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’da memur iken vefat eden Mehmed Şekib Paşa’nın oğlu Ahmed Arifî Paşa’nın 18 Cemaziyelahir 1313/6 Aralık 1895’de Perşembe tarihli kitabesi

22nd Tombstone: Ahmed Arifi Pasha,

The son of Mehmed Şekib Pasha, who died while he was an officer in the Council of Ministers, dated 18 Cemaziyelahir 1313/6 December 1895,Thursday.

SANATSAL FORM HAKKINDA

18.yüzyıl sürecinde bezeme programının yoğun olmasından doğan ihtiyacı karşılamak için uygun yüzeye sahip olanlahit mezarlar; bitkisel ve geometrik motiflerin en hareketli formlarını barındırmaktadırlar. Lahit uzun kenarda merkezde bir tam ve iki yarım bitkisel motifli madalyonvardır. kenarlarda ise alt ve üst köşede birer gülbezek buketi bulunmaktadır. Bu şekilde pano formları oluştur.

Baş ve ayak şahidelerinin kaide kısmında akant yaprakları vardır.Baş taşında kitabesimermer üzerine Celî Ta'lik sanatı işlenmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The sarcophagustombs with a suitable surface to meet the need arising from the intense decoration programespecially during the 18th century, contain the most dynamic forms of vegetal and geometric motifs.On the long side of the sarcophagus, there is one full and two half floral medallion in the center. On the sides, there is a bouquet of roses on the upper and lower corners.

There are acanthus leaves on the pedestal of both the headstone and feetstone. On the headstone, the epitaph was engraved on marblein Jali Taliq.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız