Taş No 28: Mustafa Tevfîk Paşa

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Efâhim-i kudemâ müşirân-ı

‘İzâm-ı saltanat-ı seniyyeden

Ve dâr-ı şûrâ-yı ‘askerî

A‘zâ-yı kirâmdan Menemenli

Mustafâ Tevfîk Paşa’nın

Rûhi’çün el-Fâtiha

Fî 23 Receb sene 1296 / Temmuz sene 1295

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Şurâ-yı Askerî azâsından Menemenli Mustafa Tevfîk Paşa’nın 23 Receb 1296/12 Temmuz 1879 tarihli kitabesi

28thTombstone: Mustafa Tevfik Pasha

Epitaph of Mustafa Tevfik Pasha of Menemen, a member of the Military Council, dated 23 Receb 1296/12 July 1879.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar kaideli ve iki adet şahide taşı olan bir mezardır. Bir bütün blok bir mermer kaideden oluşmaktadır. Pehleli mezarların hareket unsurlarıkendileri oldukları için profilleri dikkat çekmektedir. Pehlenin üzerinde kabir suluğu bulunmaktadır.

Şahideleri dikdörtgen formludur.Sadece bir yüzleri işlenmiştir. Baş şahidesinin başlık kısmında Hamidi Fes vardır. Kitâbe, Osmanlı Türkçesi ile mermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde Celî Ta'lik sanatı ile hakkedilmiştir. Ayak şahidesinde ortada bir çiğdem ve etrafında bitki buketi vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a grave with a pedestal and two tombstones. Its pedestal is made from a single marble block. The profiles of the flatlateral stone tombs draw attention because they provide the elements of movement. There is a water bowl on the lateral stone.

Its tombstones are rectangular in shape. Only one face has been processed. On the top of its headstone, there is the Hamidi Fez. The Ottoman Turkish inscription was engraved on marble in relief technique inJali Taliq. In the footstone, there is a crocus in the middle and a bouquet of herbs around it.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız