Taş No 15: Fâtıma İhsan Hanım

Transkript Metin:

Âh mine’l mevt

(………………..

……………..)

Devletlü Hâfız Mehemed Paşa hafiydi

ve serdâr-ı ekrem Ömer Lütfi Paşa Hazretlerinin kerîmeleri

Fâtıma İhsân Hanım rûhuna Fâtiha

1273

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Hafız Mehmed Paşa’nın torunu ve Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa’nın kızı Fatıma İhsan Hanım’ın 1273/1856-1857 tarihli kitabesi

15th Tombstone: Fatima Ihsan Hanım

Epitaph dated 1273/1856-1857 of Fatima İhsan Hanım, granddaughter of Hafız Mehmed Pasha and daughter of the Commander-in-Chief Ömer Lütfi Pasha.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Kız çocuk lahiti olup, oldukça değişik bir formda lahitmezardır. Yekpare oval bir sandukadan oluşan lahitin pehle taşında mezar suluğu bulunmaktadır. Lahit üzerinde birbirini takip eden dört ayrı gülbezek etrafı palmet yapraklı kompozisyon bulunmaktadır.

Baş şahidesindegirlend içinde çiğdem çiçekleri ve bordür olarak palmet yaprakları vardır. Ayak taşında ise ters duran bir buket vardır. Bordür olarak akant yaprakları vardır.

Kitabesi mermer üzerine Celî Ta'liksanatı ileişlenmiştir. Kitabe yüzeyinde patina kaybı vardır. Kitabe kartuşlar orta akstan aşağıya eğimlidir. Şahideler tek yüzlüdür.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a girl's sarcophagus in a very different form. The lateral stone of the sarcophagus, which is a monolithic oval sarcophagus, has a water bowl. On the sarcophagus, there are four successive compositions of rosettes surrounded bypalmette leaves.

There are crocus flowers in the garland and palmette leaves as borders. On the footstone, there is an upside-down bouquet. It has acanthus leaves as borders.

Its epitaph is carved on marble using the art of Celî Ta'lik. There is a loss of patina on the epitaph surface. The epitaph cartridges are inclined down the middle axis. Tombstones are one-sided.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız