Taş No 31: Ali Rıza Bey

Transkript Metin:

Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî

Esbak Dördüncü ordu-yı Hümâyûn müşîri

Devletlü Mustafâ Tevfîk Paşa Hazretleri’nin mahdûmları ‘Osmân Tevfîk Beg’in

Mahdûmu Alî Rızâ Beg rûhuna Fâtiha

Fî 8 Şevvâl sene 1288

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Menemenli Mustafa Tevfîk Paşa’nın torunu ve Osman Tevfîk Bey’in oğlu Ali Rıza Bey’in 8 Şevval 1288/21 Aralık 1871 tarihli kitabesi

31st Tombstone: Ali Riza Bey

Epitaph of Ali Rıza Bey, grandson of Mustafa Tevfîk Pasha of Menemen and son of Osman Tevfîk Bey, dated 8 Şevval 1288/21 December 1871.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar lahitli bir erkek mezarı olmasına karşın süsleme oldukça yoğundur. Aynı süslemeye sahip mezar hazire içerisinde vardır. Uzun kenarda ortada yıldız motiflidir ve ışınsal yapraklar dört köşede 1/4 gülbezek bulunmaktadır.

Şahideleri dikdörtgensel formlu armudi kaidelidir. Sadece bir yüzleri işlenmiştir. Baş şahidesinde Hamidi Fes vardır. Kitâbe, Osmanlı Türkçesi ile mermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde Celî Ta'lik sanatı ile hakkedilmiştir. Ayak şahidesinde tepelik kısmında vazo içinde çiçek ortasında ise bitki buketi vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

Although it is a man’s tomb in the form of sarcophagus, its decorations are intense. Another tomb with the same decoration is in the burial ground. The long side has a star motif in the middle and the radial leaves have quarter rosettes on four corners.

Its tombstones are rectangular with pear-shape bases. Only one face is decorated. On the top of its headstone, there is the Hamidi Fez. The epitaph was engraved on marble in Ottoman Turkish. There is a flower in a vase at the top the footstone and a plant bouquet in the middle.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız