Taş No 6: Fâtıma Nafia Hanım

Transkript Metin:

Hüve’l-Hay

Vasıl-ı Rahmet-i Hak

Bağdâd vâlîsi esbak

El-Hâc Necîb Mehemmed

Paşa’nın kerîme-i nebîlesi

Merhûme ve mağfûre

Fâtıma Nâfi‘a Hanım rûhi’çün

Lillâh’il-Fâtiha

2 Ramazan sene [1]299

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Bağdat valisi Necib Mehmed Paşa’nın kızı Fatıma Nafia Hanım’ın 2 Ramazan 1299/18 Temmuz 1882 tarihli kitabesi

6th Tombstone: Fatima Nafia Hanım

Headstone

Epitaph of Fatima Nafia Hanım, daughter of the former governor of Baghdad, Necib Mehmed Pasha, dated 2 Ramadan 1299/18 July 1882.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar biçiminde olup, mermer oturtmalık üzerinde mermer sandukası yer almaktadır.

Mermer sanduka üst kapak kısmının ortasında çiçeklik kısmı bulunmaktadır. Lahit çevre mermer uzun kapak kısımları üzerinde yoğun bitki motifleri ile süslenmiştir. Sütunceler, sütunce başlıkları kaideler ile panolar oluşturulmuş ve pano içleri vazo içerisinde çiçekler ve geometrik desenlerle süslenmiş girlandlerle taçlanmıştır. Mermer şahide taşlarının silmesi bu taşlara göre oldukça sadedir.

Mezara ait şahide taşları dikdörtgen levha şeklinde olup tepeliklerinde gül merkezli buketler palmet yaprakları vardır. Gövdelerinde ise palmet yaprakları ile bordürler yapılmıştır. Şahideler birer vazo formundadır. Lahitin her iki şahidesinin batı cephesinde, Celî Sülüs sanatı ile yazılmış aynı Osmanlıca hat yazısı mermer kitabe üzerine nakşedilmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form and there is a marble chest on a marble seat.

There is a flower bed in the middle of the upper cover of the marble coffin. The sarcophagus is decorated with dense plant motifs along the long sides of the cover. Panels were formed with pilasters and pedestals with pilaster capitals. The interiors of the panels are crowned with flowers in vases and garlands decorated with geometric patterns. The cornice mouldings of the marble tombstones are quite simple compared to these stones.

The tombstones are in the form of rectangular plates and there are rose-centered bouquets and palmette leaves on their tops. On the trunks, borders are made with palmette leaves. The tombstones are in the form of vases. The same Ottoman calligraphy written in Jali Thuluth was engraved on the on the western faces of the marble epitaphs of both tombstones of the sarcophagus.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız