Taş No 16: Hatice Matlȗbe Hanım

Transkript Metin:

Merhûm Şekîb Paşa’nın

Kerime-i muhteremesi

Ve şehremâneti meclisi

A‘zâsından saadetlü

Hâcı Kâmil Efendi halîlesi

Hadîce Matlûbe Hanım

Efendi’nin rûhi’çün el-Fâtiha

Fî 15 Şabân sene 1307

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Şekib Paşa’nın kızı ve Şehremaneti meclisi âzasından Hacı Kamil Efendi’nin eşi Hatice Matlȗbe Hanım’ın 15 Şaban 1307/27 Mart 1890 tarihli kitabesi

16th Tombstone: Hatice Matlȗbe Hanım

Epitaph of Hatice Matlȗbe Hanım,daughter of Şekib Pasha and the wife of a member of the municipality council,Hacı Kamil Efendi, dated 15 Şaban 1307/27 March 1890.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar kaideli pehleli bir mezar olup taş sanduka yoktur. Pehle taşı üzerinde mezar çiçekliği vardır. Bir kadın mezarı olmasına rağmen oldukça sadedir. Baş ve ayak şahidelerinin kaide kısmında akantyaprakları, başlık kısmında ise bitki desenli bordür bulunmaktadır. Baş taşında kitabesi mermer üzerine Celî Sülüssanatı ile işlenmiştir

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a flat lateral stone grave with a pedestal without the sarcophagus. There is a burial flower bed on the lateral stone. Although it is a woman’s tomb, it is quite plain.

There are acanthus leaves on the pedestal of both the headstone and footstone, and a plant-patterned border on the cap. The epitaph on the headstone is carved on marble inJali Thuluth.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız