Taş No 33: Sâbire Hanım

Transkript Metin:

Dördüncü Ordu-yı Hümâyûn

Müşîri esbak devletlü Mustafâ

Tevfîk Paşa Hazretleri’nin mahdûmu

‘Osman Tefvîk Beg’in kerîmesi

Sâbire Hanım’ın rûhi’çün Fâtiha

Fî 20 Receb sene 1291

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Dördüncü Ordu Müşiri Mustafa Tevfîk Paşa’nın torunu ve Osman Tevfik Bey’in kızıSâbire Hanım’ın 20 Receb 1291/2 Eylül 1874 tarihli kitabesi

33rdTombstone: Sabire Hanım

Epitaph dated 20 Receb 1291/2 September 1874 of Sabire Hanım, granddaughter of the Fourth Army Marshal Mustafa Tevfik Pasha and daughter of Osman Tevfik Bey.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Mezar lahitli bir mezardır. Lahit kısmındaki süsleme aynı kaide de yer alan diğer lahitlerle aynıdır. Uzun kenarda ortada gülbezek ve ışınsal yapraklar dört köşede 1/4 gülbezek bulunmaktadır.

Şahideleridikdörtgensel formlu armudi formundadır. Sadece bir yüzleri işlenmiştir. Baş şahidesinde palmet motifler vardır. Kitâbe, Osmanlı Türkçesi ile mermer malzeme üzerine kabartmatekniğinde Celî Ta'liksanatı ile hakkedilmiştir. Ayak şahidesinde tepelik kısmında vazo içinde çiçek ortasında ise bitki buketi vardır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

It is a sarcophagus tomb. The decoration on the sarcophagus is the same as the other sarcophagi on the same pedestal. On the long side, there are rosettes and radial leavesin the middle andquarter roses on four corners.

Its tombstones are rectangular with the pear-shape form. Only one face isdecorated. The Ottoman Turkish epitaph was engraved on marble in relief in Jali Taliq. There is a flower in a vase on the top of the footstone and a bouquet ofherbs in the middle.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız