Taş No 13: Fâtıma Zehra Hanım

Transkript Metin:

Henüz nev-reste meyve verecek fidân oldum

Kemâle emreden soldum kârıdır bu dünyanın

Âh hasret peder ü mâdere müşkil imiş âh vâh

Derdim çoktur illâ ciğerim deler

Peder ü mâdere hasretin

‘Aceb kim terâhhüm etmez

Serencâmına bîçârenin

Meğer yüreği hâr olsun

Taş bile mahzûn tutar kalbimin

Silindi târîhim eksildi

Nâmım cihândan benim

İsitenler mutlaka mahzun

Kılar kalbin

sene 1284

Melemenli Mustafâ Tevfîk Paşa’nın kerîmesi

Fâtımatü’z-Zehrâ Hanım’ın rûhi’çün Fâtiha

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Mustafa Tevfik Paşa’nın genç yaşta vefat eden kızı Fatıma Zehra Hanım’ın 1284/1867-1868 tarihli kitabesi

13th Tombstone: Fatima Zehra Hanım

Epitaph of Mustafa Tevfik Pasha's daughter Fatima Zehra, who died at a young age, dated 1284/1867-1868.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar biçiminde olup, mermer oturtmalık üzerinde mermer sandukası yer almaktadır.

Pehle taşı üzerinde çiçeklik bulunmaktadır. Lahit çevre duvarları yoğun bitki motifleri ile süslenmiştir. Sütunceler, sütunce başlıkları kaideler ile panolar oluşturulmuş ve pano içleri vazo içerisinde çiçekler ve geometrik desenlerle süslenmiş girlandlerle taçlanmıştır. Pehle taşı silmesi bu taşlara göre oldukça sadedir.

Mezara ait şahide taşları dikdörtgen levha şeklinde olup tepeliklerinde gül merkezli buketler palmet yaprakları vardır. Gövdelerinde ise palmet yaprakları ile bordürler yapılmıştır. Şahideler birer vazo formundadır. Lahitin baş şahidesinin batı cephesinde, Celî Ta'lik sanatı ile yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır. Ayak şahidesinin ortasında ise çiçek demeti vardır. Süslemeler tek yüzlüdür.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form and there is a marble chest on a marble seat.

There is a flower bed on the lateral stone. The surrounding walls of the sarcophagus are densely decorated with vegetal motifs. Panels were formed with pilasters and pedestals with pilaster capitals, and the interiors of these panels were crowned with garlands decorated with flowers and geometric patterns in vases. The moulding of the lateral stone is quite simple compared to these stones.

The tombstones are in the form of rectangular plates and there are rose-centered bouquets and palmette leaves at the top. On the trunks, borders are made with palmette leaves. The tombstones are in the form of vases. On the west side of the headstone of the sarcophagus, there is a marble epitaph written in Jali Taliq. In the middle of the footstone, there is a flower bunch. The decorations are one-sided.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız