Taş No 9: Ahmed Şükrü Bey

Transkript Metin:

Hüve’r-Rahîm

Esbak Bağdâd vâlîsi

Müteveffî Necîb Paşa-zâde

Kudemâ-yı e‘âzım-ı ricâl-i

Devlet-i ‘Âliyye’den

Ahmed Şükrü Beg

Efendi’nin rûhi’çün

El-Fâtiha

2 Şaban sene 1294

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Bağdat eski valisi Necib Paşa’nın oğlu Ahmed Şükrü Bey’in 1294/1877-1878 tarihli kitabesi

9th Tombstone: AhmedŞükrü Bey

Epitaph of Ahmed Şükrü Bey, son of Necib Pasha, the former governor of Baghdad, dated 1294/1877-1878.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit bir mezar olup, lahit kuzey ve güney kapaklarında çok süsleme yoktur. Sadece sade birer sütunce formları ile köşeler birleştirilmiş dar kenarlarda ise madalyon deseni bulunmaktadır. Lahit mezarlarda kısa pehlenin aynı zamanda konsollar aracılığı ile şahideye bağlanarak tek parça halinde olduğu mezarlardan bir diğer örnektedir.

Pehle taşının en alt kısımları palmet yapraklardan bir bordür bulunmaktadır.

Silindirik şahideleri olan mezarda şahideler bitki desenleri ile bordürlenmiştir. Şahidelerin ön yüzleri bitki motifleri ile oldukça zengin olmasına karşılık arka cephelerinde süs bulunmamaktadır. Baş taşında Hamidi Fes vardır. Kitabesi mermer üzerine Celî Sülüs sanatı ile işlenmiştir. Ayak şahidesi ise bitkisel desenler tek yüze işlenmiştir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form, and the northern and southern covers of the sarcophagus do not have much decoration. There are only pilasters which unite the corners and there are medallion patterns on the short sides. It is one other example of the sarcophagus tombs in which the short lateral stone is attached to the tombstone by means of consoles and is one piece.

At the bottom of the lateral stone, there is a border with palmette leaves.

The cylindrical tombstones are bordered with vegetal patterns. Although the front faces of the tombstones are rich with plant motifs, there is no ornament on the back faces. The headstone has the Hamidi Fez. Its epitaph is carved on marble in Jali Thuluth. On the footstone, vegetal patterns are embroidered on one side.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız